Kaštieľ v NýrovciachObec Nýrovce leží v širokej doline dolného Hrona v blízkosti mesta Želiezovce, v okrese Levice. Budova kaštieľa, situovaná na okraji obce, je dvojpodlažná s obdĺžnikovým pôdorysom. Sedemosové hlavné priečelie má stredný trojosový rizalit. Na dvorovej fasáde dvojosový rizalit a vstup. V miestnostiach sú rovné stropy, spojovacia chodba je zaklenutá pruskou klenbou. Ďalšími budovami v areáli kaštieľa sú pôvodne dom s kováčskou dielňou z roku 1816 a budova, ktorá slúžila k ubytovaniu služobníctva a obslužného personálu statku z prvej polovice 19. storočia. Cez cestu, oproti budove kaštieľa, sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému, ktorý bol v roku 1766 rodinou Šipekyovcov prestavaný z pôvodnej kaplnky. Pred kostolom je umiestnená socha sv.Jána Nepomuckého, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

V areáli kaštieľa je umiestnené poľnohospodársko-technické múzeum, v súčasnosti prebieha reštaurovanie a oprava exponátov za účelom vytvorenia stálej expozície. Viac informácii o múzeu sa dozviete v sekcii múzeum