Poľnohospodársko-technické múzeum v Nýrovciach

Poľnohospodársko-technické múzeum v Nýrovciach bolo založené v roku 1973 riaditeľom Československých štátnych majetkov Ing. Gregorom a vedúcim oddelenia štátnych majetkov v Nýrovciach Jánom Stahom za účelom zachovania množstva historických dokumentov a predmetov, ktoré sa v kaštieli a celom areáli štátnych majetkov nachádzali. Medzi najvzácnejšie dokumenty patril závet grófa Esterházyho, historické mapy a rodinné dokumenty bývalých vlastníkov kaštieľa. Hlavnú expozíciu múzea však tvorili rôzne historické exponáty strojov a zariadení používaných najmä v poľnohospodárstve a vinárstve v danej lokalite, ako vzácne parné stroje - oračky a lokomobily, ale aj historický koč, či sane využívané bývalými vlastníkmi kaštieľa.

Súčasťou exponátov múzea bola aj úzkorozchodná priemyselná železnica, ktorú tu vybudoval koncom 19. storočia gróf Augustín Breunner, vtedajší vlastník majera a celého želiezovského panstva a ktorá svoj účel plnila až do roku 1971. Bohužiaľ bola táto technická pamiatka, ktorá bola súčasťou tunajšej panorámy takmer 100 rokov, v roku 1984 rozobratá a presunutá do Slovenského poľnohospodárskeho múzea a výstavného areálu štátneho podniku Agrokomplex v Nitre.

Poľnohospodársko-technické múzeum v Nýrovciach po revolúcii v roku 1989 zaniklo a takmer všetky jeho exponáty vrátane vzácnych parných oračiek, lokomobíl a historických dokumentov boli rozkradnuté, či rozpredané.

V roku 2014 bolo múzeum v Nýrovciach obnovené, za účelom zhromaždenia historicky hodnotných predmetov používaných v regióne najmä v poľnohospodárstve, vinárstve, na majeroch či gazdovských dvoroch a za účelom získania exponátov z bývalého poľnohospodársko-technického múzea umiestneného v areáli kaštieľa Nýrovce, vyhľadania a zhromaždenia informácií o histórii kaštieľa v Nýrovciach, jeho vlastníkoch a udalostiach spájajúcich sa s kaštieľom.

Momentálne minimálnu časť exponátov múzea tvoria pôvodné exponáty. Tieto sa snažíme v najväčšej možnej miere dohľadávať a povzbudení prvými úspechmi dúfame, že sa nám ich podarí navrátiť čo najviac. Múzeum taktiež postupne získava a reštauruje ďalšie exponáty s cieľom priblížiť nástroje a techniku využívanú v poľnohospodárstve v minulosti súčasným generáciam. Z dôvodu pestrosti a komplexnosti prezentácie sa neustále snažíme zbierkový fond rozširovať a sme preto vďační za každý získaný predmet.

V budúcnosti plánujeme vybudovanie ukážky trate úzkorozchodnej železnice s využitím jej pôvodných prvkov, rekonštrukciu priestorov expozície múzea a vytvorenie obrazovej prezentácie pôvodných exponátov a histórie kaštieľa a bývalého statku, v ktorého priestoroch múzeum sídli. Prioritou taktiež zostáva rozširovanie expozície o nové exponáty.