Adresa:

Poľnohospodársko-technické múzeum v Nýrovciach 

Nýrovce č.277, 935 67 Nýrovce 

 IČO:

42367875 

 email:

muzeum@kastielnyrovce.sk 

 Telefón:

+421 917 214 679 


 Otváracie hodiny:

 Pondelok: 


Zatvorené!

Momentálne prebieha rekonštrukcia priestorov vnútornej expozície.

 Utorok:

 Streda:

 Štvrtok:

 Piatok:

 Sobota:

 Nedeľa: