Fotogaléria

Erb rodu Ebeczky Erb rodu Šipeky de Paks Erb rodu Esterházy


Mapa z roku 1784 Mapa z roku 1840 Mapa z roku 1882


Alexander Šipeky de Paks II. gróf Augustín Breunner Enkevoirt


Kaštieľ po roku 1923

Kaštieľ počas výmeny okien v 50-tich rokoch 20.storočia

Kostol s hrobkou rodu Šipeky de Paks v roku 1962


Parné oračky a lokomobily
Úzkorozchodná železnica
Kresby bývalých exponátov múzea z obecnej kroniky obce Nýrovce